Quảng cáo Chewy Junior


Diễn viên: Don Nguyễn, Trà Ngọc Hằng, Chan San San

Hitler và Aquafina Pure Fashion Show 2009

Hitler kiếm vé vào xem Aquafina Pure Fashion Show 2009 😀

Pepsi vs Coca Cola

Xem thế hệ trẻ chọn ai nào :p